LEXBADIU
  Publicacions de Dret Privat, Família, Successions i contractació de Consum    https://derechoprivadoyconsumo.blogspot.com

Celebrades del 20 al 21 de setembre de 2018, les Jornades han tractat: Els Reglaments europeus i l'evolució del Dret català de contractes, familia i successions.