SERVEIS

LA NOSTRA PRIORITAT ÉS LA SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTS

DRET IMMOBILIARI I REGISTRAL

Arres, compravendes immobiliàries, drets reals, gestions i tràmits registrals 

DRET LABORAL

Acomiadaments, reclamacions salarials, indemnitzacions i incapacitats

PROCEDIMENT DE SEGONA OPORTUNITAT 

Informació AEP. Orientació. Preavaluació: estudi de viabilitat i tramitació