Zamora & Arroyo             ADVOCATS
EXPERTS EN DRET Al TEU SERVEI

Declaració de la RENDA 2018

Els nostres gestors estudien el seu cas i confeccionen la seva declaració de renda amb el màxim rigor i detall per a la seva tranquilitat.

Demani cita aquí

Dret de família

Divorcis, custòdia i reclamació de pensió d'aliments.

  • Redacció de convenis.

  • Procediments judicials i notarials de divorci i extinció de parelles estables.

  • Processos de modificació de Sentències.

  • Custòdies compartides. Règim de visites.

  • Pensions d'aliments i compensatòria.

  • Reclamació d'endarreriments en el pagament de pensions.
  • Ús de l'habitatge familiar. Extinció de la situació de copropietat.

  • Experts en casos internacionals.

Dret contractual, civil, mercantil i de consum

Arrendaments, assegurances i contractació amb consumidors i usuaris.

 • Redacció i revisió de contractes.
 • Lloguers i compravendes. 
 • Reclamació per impagament.
 • Assessorament en contractació mercantil. 
 • Reclamacions de consum. 
 • Reclamació de cláusules sòl, preferents i despeses de constitució d'hipoteca.
 • Assegurances.

Dret penal

Violència domèstica y alcoholèmies.

 • Processos judicials de violència domèstica i de gènere.
 • Processos penals per alcoholèmia. 
 • Assistència i defensa en processos penals. 

Dret de Successions

Herències i testaments. Reclamacions de legítimes.

 • Assessorament successori.
 • Testaments.
 • Adquisició d'herències.
 • Reclamacions de legítimes i altres drets successoris.
 • Processos de divisió i repartiment d'herència.
 • Experts en casos internacionals.