Dret Laboral i de la Seguretat Social

Oferint el millor assessorament legal en l'àmbit laboral perquè afrontis el teu futur amb seguretat

 • Assessorament laboral. 
 • Consultes recurrents. Informació novetats laborals. Especial mesures COVID-19.
 • Processos laborals. Acomiadaments individuals. 
 • Expedients de Regulació d'Ocupació. 
 • Accidents laborals. 
 • Negociació col·lectiva. 
 • Prevenció de riscos laborals. 
 • Inspeccions de treball.
 • Modificació substancial de les condicions de treball. 
 • Reclamació de drets, reclamació de drets per relació laboral encoberta, falsos autònoms. 
 • Dret de la Seguretat Social. 
 • Reorganitzacions societàries. 
 • Subcontractacions d'activitats. 
 • Planificació de plantilles, integració d'equips i perfil de competències. 
 • Definició de polítiques, plans estratègics i models organitzatius de gestió de RRHH.
 • Externalització de nòmines.