Dret de Família

Cercant sempre la millor opció per a la teva tranquil·litat i el benestar dels teus

  • Redacció de convenis.

  • Procediments judicials i notarials de divorci i extinció de parelles estables.

  • Processos de modificació de Sentències.

  • Custòdies compartides. Règim de visites.

  • Pensions d'aliments i compensatòria.

  • Reclamació d'endarreriments en el pagament de pensions.

  • Ús de l'habitatge familiar. Extinció de la situació de copropietat.

  • Experts en casos internacionals.