Notícies

Llegeix les novetats de Zamora & Arroyo ADVOCATS

Celebrades del 20 al 21 de setembre de 2018, les Jornades han tractat: Els Reglaments europeus i l'evolució del Dret català de contractes, familia i successions.