Dret de Successions

Herències i testaments. Reclamacions de llegítimes

  • Assessorament successori.
  • Testaments.
  • Adquisició d'herències.
  • Reclamacions de legítimes i altres drets successoris.
  • Processos de divisió i repartiment d'herència.
  • Experts en casos internacionals.