DRET CONTRACTUAL

Dret contractual civil, mercantil i de consum


  • Redacció i revisió de contractes.
  • Lloguers i compravendes.
  • Reclamació per impagament.
  • Assessorament en contractació mercantil.
  • Reclamacions de consum.
  • Reclamació de cláusules sòl, preferents, venciment anticipat i despeses de constitució d'hipoteca.
  • Assegurances.