Política de Privacitat

2023-08-10

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l'usuari de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en l'EL 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reial decret 1720/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, continuï llegint el present apartat.

Protecció de dades de caràcter personal

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa els Usuaris que les dades personals que es recullen a través dels canals de contacte i els formularis que estiguin disponibles en www.zamorayarroyo.es (d'ara endavant, el Lloc web):

S'inclouen únicament en fitxers específics de sol·licitants dels nostres serveis, les dades i comunicacions mantingudes amb aquells que sol·licitin pressupost o realitzin la contractació d'algun dels serveis legals oferts en el Lloc web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat l'establiment o manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies dels serveis publicitats en el Lloc web.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats o tercers que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada i de conformitat amb les exigències legals.

El titular del Lloc web adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, limitació, portabilitat i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través de correu postal o bé, via email a:

Correu electrònic: zamora.valle@icater.org o info@zamorayarroyo.es       Adreça postal: Carrer del Mestre Antoni Nicolau, núm. 35, 08911, Badalona (Bcn).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a zamora.valle@icater.org o info@zamorayarroyo.es.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Tractarem les seves dades personals recaptades a través del Lloc web, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels serveis oferts per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis eventualment disposats en el Lloc web.

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

1. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis eventualment disposats en el Lloc web.

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis legals oferts en el Lloc web, els termes del qual i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa sent tu qui es comuniqui amb el Lloc web pels canals . En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris 

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a la relació precontractual o comercial, excepte obligació legal.


Retenció de dades en conformitat a la LSSI

En virtut d'el que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), el Lloc web reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Propietat intel·lectual

No es permet la reproducció, modificació, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del Lloc web, sense el consentiment previ i per escrit de la plataforma de suport o del titular del Lloc web, ni aquella utilització que resulti contrari a les lleis espanyoles o que ocasioni la vulneració de drets de tercers.

Així mateix, es prohibeix la utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic i altres dades de contacte publicitats per a l'enviament de correu massiu no desitjat o per a finalitats diferents dels estrictament oferts pel Lloc web, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part de l'usuari del correu.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet

Data de l'última revisió: agost de 2023.