Noticias

Novedades del equipo legal de Zamora & Arroyo ABOGADOS

El Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre Dret de Consum ha acordat, per unanimitat, atorgar la Modalitat A d'aquest Premi sobre "L'obsolescència programada i la protecció dels consumidors" a la companya del despatx: Sra. Laura Arroyo San José pel seu projecte d'investigació "L'obsolescència programada com a causa...

Celebrades del 20 al 21 de setembre de 2018, les Jornades han tractat: Els Reglaments europeus i l'evolució del Dret català de contractes, familia i successions.