XX Jornades de Dret Català a Tossa

24.09.2018

Celebrades del 20 al 21 de setembre de 2018, les Jornades han tractat: Els Reglaments europeus i l'evolució del Dret català de contractes, familia i successions. 

A les Jornades han assistit els membres del despatx Zamora&Arroyo Advocats i la companya Laura Arroyo ha presentat una comunicació a la Primera ponència amb el títol: El criteri de raonabilitat com a límit moderador a la regulació del Llibre VI del Codi civil català. 

Les Vintenes Jornades de Dret Català a Tossa són organitzades per l'Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona en col·laboració amb l'Ajuntament de Tossa de Mar.